เที่ยววัดซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน พื้นที่สำคัญของแนวคิดเต๋า

ถ้าหากมาทัวร์ฮ่องกงสักครั้ง ต้องไม่คลาดที่จะไปสักการะบูชาหลวงพ่อหว่องไทซิน ก็เพราะว่าคนฮ่องกงมีความเลื่อมใสว่า ที่วัดหยวนไทซินนั้นจะอาจจะทำให้ความปรารถนาของทุกคนเป็นจริงตามที่ขอ  ซึ่งความเชื่อถือนี้มีที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมหาศาล โดยวัดหยวนไทซินนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ศาสนา คือลัทธิเต๋า พุทธศาสนา กับลัทธิขงจื้อ โดยตัวอาคารหลากหลาย จะถูกตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์รวมทางศาสนาที่สำคัญ และวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อนึกถึงพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ หลวงพ่อหว่องไทซินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังที่สร้างวัดเสร็จก็ได้มีนักพรตลัทธิเต๋าเหลียงเหรินอัน ได้นำภาพอันน่าศรัทธาของหลวงพ่อ
 
หว่องไทซิน สัญจรจากกว่างตงทางตอนใต้ของเมืองจีนมายังฮ่องกง ปัจจุบัน  ซึ่งวัดหว่องไทซินเก็บรักษาภาพวาดอันล้ำค่านี้ไว้ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลาภและคำทำนายจากเหล่าทวยเทพ ภายหลังที่วัดนี้ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ก็ได้มีผู้ที่เรียนรู้เรื่องฮวงจุ้ยสังเกตเห็นองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่เป็นตัวแทนของธาตุแห่งการทำนายทั้งห้า ตัวอย่างเช่น ศาลาสำริด , หอเก็บคัมภีร์ , น้ำพุ, ศาลเจ้า กับไฟ ซึ่งเป็นที่บูชาพระพุทธรูปที่ถือตะเกียงแห่งแสงสว่าง และกำแพงดิน  ส่วนจุดสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ก็ได้แก่ ศาลา 3 เทพ, ศาลาขงจื้อ และสวนพรอันประเสริฐและสีสันสดใส โดยประดับประดาอย่างหรูหราด้วยศิลปะลวดลายจีน เรียกได้ว่า วัดนี้เป็นวัดที่อาจจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาทัวร์ฮ่องกงกันเพิ่มขึ้น 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *