ทัวร์ตุรกี ท่องเที่ยวชมตัวเมืองโบราณกาลเอเฟซุส

เมืองที่นี้ถือว่าโบราณกาลมากที่สุดในตุรกีค่ะ มีเรื่องเก่าแก่มาช้านานก่อนคริสตกาลเสียอีก คืออีกเมืองที่ไม่น่าจะพลาดมาเยือนเพราะมีสถาปัตย์สวยงามตามต้นฉบับของกรีกให้ได้ชม ทุกพื้นที่ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องเก่าแก่ที่เก่าแก่ของโลกค่ะ วันนี้เราก็มีมาเสนอแนะกันให้ได้รู้จักด้วย
‎ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี หอสมุดเซลซุส
หอสมุดแห่งนี้มีเรื่องเก่าแก่กล่าวไว้ว่า ช่วงที่เซลซุสดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงปกครอง ลูกชายของเขาได้สร้างห้องสมุดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพ่อ ภายในเป็นสุดยอดงานสถาปัตย์โด่งดังในคริสต์ศตวรรษนั้น ที่เด่นด้วยศิลปะแบบ เฮลเลนนิสติก อันคือยุคทองของงานศิลปะวิทยากรของกรีก ต่อมาห้องสมุดเซลซุสได้ถูกชาวกอธ เผาผลาญทำลาย ทำเอาบรรดาเอกสารพร้อมทั้งแบบสร้างอาคารที่เป็นไม้ทั้งหมดของหอสมุดเซลซุสถูกทำลายสูญสิ้น แต่ทว่าส่วนของอาคารด้านหน้าที่สร้างจากหินอ่อนมิได้ถูกทำลายไปด้วย ยังคงยืนหยัดเป็นมรดกแห่งความสืบทอดสืบมาอีกหลายร้อยปี กระทั่งในศตวรรษที่ 10 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โตในเอเฟซุส ทำเอาอาคารห้องสมุดด้านหน้าพังลงมา หอสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ เช่น เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณความดี เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด พร้อมทั้งเทพีแห่งความรู้

ทัวร์ตุรกี โรงละครเอเฟซุส
เป็นโรงมหรสพที่จุคนได้ 30,000 คน เป็นโรงละครที่แจ้งที่ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงกึ่งกลางโอบล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ชั้นขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่พร้อมกับมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงมั่งเป็นบางครั้งบางคราว

www.tourxpresscenter.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html